Tai Chi

Principes&Filosofie

Tai Chi is van oorsprong een vechtkunst uit China die werkt vanuit de interactie tussen Yin en Yang. Daar is ook de naam Tai Chi uit afgeleid. Tai Chi wordt gezien als één van de interne stijlen (wudang) waarbij  het gebruik van lichaamskracht zoveel mogelijk wordt vermeden. Hierdoor wordt het mogelijk om vloeiend te bewegen vanuit zachtheid en energie, ook wel Chi genoemd. Door deze wijze van bewegen ontstaat er zowel een duidelijk onderscheid tussen Yin en Yang in het eigen lichaam als in relatie tot de ander. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aandacht te richten op het Dan Tien, een energieveld rond de buikstreek. Alle bewegingen in Tai Chi zijn verbonden en gecentreerd rond het Dan Tien. Doordat de aandacht binnenin jezelf wordt gehouden en alle bewegingen zonder onderbreking worden uitgevoerd als in een flow, kan dit door gevorderde Tai Chi beoefenaren ervaren worden als stilte in beweging. Omdat Tai Chi  oorspronkelijk is ontwikkeld als vechtkunst wordt het als belangrijk gezien om juist onder druk ontspannen te blijven. Bij de verdere beoefening van Tai Chi kan men uiteindelijk tot de realisatie komen dat er geen echte tegenstander is, maar slechts één groot samengaan van Yin en Yang in de beweging.  Er wordt dan ook binnen Tai Chi niet zozeer in technieken gedacht, maar vanuit principes. Als de principes duidelijk zijn komen de verschillende uitdrukkingen ervan als vanzelf tot uitdrukking wat we dan een techniek zouden noemen.  Aan de hand van de principes kan er worden gekomen tot een juiste lichaamsconstructie en intentie. Hierdoor wordt het mogelijk met Tai Chi de aanvallen van de aanvaller te absorberen en neutraliseren (Yin). Hiermee wordt de inkomende kracht teruggegeven aan de andere via expansie (Yang). In die zin is Tai Chi niet alleen een filosofisch systeem, maar heeft haar wortels in de praktijk.  Voorbeelden van principes zijn bewegen vanuit rond op recht, de zeven sterren en negen parels.

Het is algemeen bekend dat beoefenaars van interne stijlen in China gemiddeld langer leefden dan de gemiddelde bevolking.  Omdat de bewegingen rustig, vloeiend en rond worden uitgevoerd door de Tai Chi principes te volgen gaat de energie in het lichaam weer stromen, verbeterd de bloedcirculatie en de algehele gezondheid. De oefeningen zijn vergelijkbaar met die van Qi Gong, maar een verschil is de oriëntatie op een denkbeeldige tegenstander.  Hierdoor worden de bewegingen van Tai Chi  vaak als moeilijker ervaren dan bij Qi Gong, maar wel als uitdagender.

Oorspong

Binnen Tai Chi zijn er verschillende stijlen. De meest populaire stijl is Yang stijl. De Yang stijl is ontwikkeld door Yang Lu Chan. Hij heeft verschillende elementen aangepast vanuit de voorloper van de Yang stijl, de Chen Stijl.  Chen Stijl is meer rudimentair in haar uitvoering dan de Yang stijl. Kenmerkend voor de Chen Stijl zijn de wijdlopige bewegingen, lage standen en wervelende bewegingen (Chan Su Jing).  Yang stijl is meer compact van aard en de standen zijn vaak wat hoger.  Hierdoor is het gemakkelijker om rond te bewegen de aandacht op het Dan Tien te houden.  In tegenstelling van wat vaak wordt beweerd is Yang stijl juist meer geschikt als vechtkunst dan het oudere Chen Stijl.  Dit is dan wel volgens de wijze van uitvoering van de stijl zoals deze oorspronkelijk is beoefend door de grondlegger Yang Lu Chan. De huidige uitvoering bij de meeste Tai Chi scholen is gebaseerd op Yang Cheng Fu die de bewegingen aanpaste en meer nadruk legde op het gezondheidsaspect van Tai  Chi. Vanuit de school waar ik studie heb mogen doen van Tai Chi wordt er veel belang gehecht om dicht bij de Tai Chi klassieken te blijven, zodat de wijze van uitvoering meer de oorspronkelijke uitvoering van de Tai Chi bewegingen benadert.  De Tai Chi Klassieken omvatten een aantal geschriften van de oude meesters van Tai Chi die aangeven aan welke principes dient te worden voldaan om van Tai Chi te kunnen spreken.  Ze beschrijven de essentie van de kunst. Ook al zijn er verschillende stijlen in Tai Chi, naast de Chen en Yang, ook nog Wu en de Sun stijl, zij volgen allemaal de principes als benoemd in de klassieken.  Het gaat dan ook om verschillende uitvoeringen rond dezelfde principes.

Vijf Stappen

De vijf stappen zoals deze in onze school worden beoefend zijn afgeleid vanuit de Wu Xing, ook wel de vijf fasen of elementen genoemd. De Wu Xing is een manier van beschrijven van het proces van schepping en vernietiging van de vijf fasen. Binnen Tai Chi is dat gekoppeld aan de vijf stappen, bedoeld om vaardigheid te ontwikkelen in het vrije gevecht.  Het voordeel van beoefening van de vijf stappen is tevens dat het gaat om losse stappen, zodat de aandacht uitgaat naar de uitvoering van de stap en de toepassing ervan en niet naar het onthouden van een vorm. Binnen scholen die lesgeven in Tai Chi is het namelijk gebruikelijk om les te geven in vormen.  Echter oorspronkelijk vormde de vorm het sluitstuk van de beoefening van Tai Chi, waarin alle principes samenkomen binnen één geheel.  Dan is inmiddels ook duidelijk waar de bewegingen voor dienen zodat er ook meer verdieping mogelijk is bij de uitvoering van de bewegingen en in de wijze waarop de bewegingen in elkaar overvloeien.

Lesopbouw

In iedere les is er in ieder geval aandacht voor Qi Gong naast Tai Chi, omdat de bewegingen zeer verwant zijn aan elkaar. Binnen Tai Chi wordt in eerste instantie vooral geoefend in de vijf stappen.  Omdat de beoefening van Tai Chi veel aspecten kent wordt de moeilijkheidsgraad geleidelijk aan opgebouwd.  In het begin zal vooral de nadruk liggen op een correcte uiterlijke uitvoering van de stappen, maar naarmate dit makkelijker gaat zal ook meer aandacht worden geschonken aan de meer innerlijke aspecten van de vijf stappen.  Hierop voortgebouwd wordt dan ook lesgegeven in de 108 vorm Yang stijl Tai Chi. Soms worden ook enkele pushing hands oefeningen gedaan tijdens de les, als dit zinvol is. De lesopbouw en uitvoering is geïnspireerd op de oefenmethodes vanuit de School van de Kraanvogel.

Voor lestijden en tarieven klik hier

Voor aanmelding en vragen klik hier