Nonduale Coaching

Wat is nonduale coaching 

Om te weten wat nonduale coaching nu inhoudt is het eerst nodig om het begrip nondualiteit uit te leggen.  Nondualiteit betekent kort gezegd de afwezigheid van scheidingen. Het is met ons denken waarmee  we indelingen maken over wie we zijn, waar we staan in de wereld,  wat waardevol is en wat niet,  wat goed is en wat niet. Dit is wat het denken van nature doet en daar is ook niets mis mee, maar op het moment dat deze indelingen als echt worden ervaren,  dan ontstaat er het gevoel van afgescheiden en verkrampt zijn. Het leven wordt dan steeds meer een opgave in het handhaven van jezelf in plaats van dat we de levendigheid en overvloed ervan ervaren.

Nondualiteit verwijst ernaar dat de indelingen  die we als echt gaan beschouwen berusten op een misvatting. Door zienswijzen op de werkelijkheid als waar te gaan beschouwen maken we onszelf heel klein en dienen we voortdurend alert te zijn op dreigingen van buitenaf.  Gevoelsmatig ervaar je jezelf dan uit evenwicht , waardoor de kalmte ontbreekt om de dingen helder te kunnen zien.  En in een wereld die verandert bij de dag worden de gevolgen die meekomen met  het ontbreken van helderheid over wie je bent en waar je staat steeds meer uitvergroot. Nondualiteit komt in beeld op het moment dat zichtbaar begint te worden dat er iets anders nodig is om weer bij jezelf te komen.  Het laat je zien dat voordat je werkelijk een goed inzicht kan hebben in wat nu de aard is van je problemen eerst terug moet gaan naar de essentie van jezelf.  Zolang je geen zicht heb op wie je van essentie bent kan er nooit werkelijk een oplossing worden gevonden voor de problemen die worden ervaren.

Nonduale coaching is dan een vorm van coaching die gebruik maakt van de inzichten en eigen ervaringswerkelijkheid zoals deze voortkomen vanuit het besef van afwezigheid van scheidingen, waardoor je weer  gaat zien wat je in essentie bent. Omdat scheidingen worden gezien als niet echt, sluit nondualiteit daardoor ook niets uit. Het heeft geen waardeoordelen over de denkbeelden die je over jezelf koestert.  Dat uitgangspunt zorgt voor een directe ontspanning omdat er niets hoeft. Nonduale coaching legt niets op, het toont alleen hoe het zit met jezelf.

Verschil met andere vormen van coaching

Nonduale coaching is nogal een andere vorm van coaching die je gewoonlijk kunt aantreffen, zoals life coaching, NLP coachning, personal coaching, stress counseling,en noem maar op. Bij de reguliere vormen van coaching wordt je als persoon gewoonlijk bevestigd en krijg je tools aangereikt om beter om te kunnen gaan in wat er speelt rond jouw persoon.  Hoewel al die verschillende vormen van coaching die worden aangeboden ieder z’n waarde hebben, wordt vanuit het perspectief van nonduale coaching ook gewezen op de beperktheid ervan.  Reguliere vorming van coaching gaat er meer vanuit om via bepaalde tools bepaalde denkbeelden over jezelf te herordenen, waardoor dingen op een wellicht andere wijze van voorheen weer  in perspectief worden geplaatst. Echter zolang vanuit het denken getracht wordt tot oplossingen te komen kan het niet anders of er blijven altijd resten van innerlijke conflicten bestaan.  Vanuit nondualiteit wordt de persoon zelf gezien als een gemaakt onderscheid die onnodig veel echtheid meekrijgt vanuit het denken wat de mogelijkheden van expressie in het leven aan banden legt.  De persoon wordt niet ontkend, maar krijgt de juiste plaats toegekend.  Het is een vorm van coaching die de waarde van het denken erkend, maar tegelijkertijd eraan voorbij gaat. Nonduale coaching gaat dan niet over verdwijnen in een diffuse vorm van eenheid, maar juist om erkenning van eenheid naast verscheidenheid.  Er is ruimte voor beiden.  Dat maakt juist dat het ervaren van ongescheiden zijn én het dagelijkse leven in deze wereld samengaan als in een flow.  Dat is waar nonduale coaching voor staat, het ruimte geven aan alles wat er is. Dat kan soms confronterend zijn voor denkbeelden die hardnekkig zijn en waar veel is in geïnvesteerd in het verleden. Het is wijze van coaching die je uitnodigt om weer vanuit je essentie te gaan leven, wat  confronterend kan zijn en werkt meer doortastender en ingrijpender dan andere vormen van coaching.  Deze vorm van coaching is dan ook niet voor iedereen. Zij is er wel voor wie de moed op kunnen brengen daadwerkelijk te gaan kijken welke aannames er zijn over jezelf en de wereld.

Ondersteuning door lichaamswerk

Het aangaan van het werkelijk gaan zien hoe het zit met jezelf kan ook lichamelijk doorwerken.  Energieën die vastzitten kunnen weer gaan stromen, of nemen je mee in allerlei  ervaringen. Dan is het goed dat er ook lichaamswerk is die je helpt te gronden en ook het lichaam te doorvoelen als er zich veranderingen voordoen.  Dat is ook een belangrijke reden dat naast nonduale coaching ook Chinese Yoga en Tai Chi door mij wordt aangeboden. De beoefening ervan kan namelijk helpen bij het tot rust brengen van het denken en weer in contact te komen met je lichaam, alsmede om geaard te blijven in het lichaam als innerlijke veranderingen zich voordoen.  Dat betekent dat naast de coaching ook eventueel oefeningen kunnen worden aangereikt als hulpmiddel bij het onderzoeken van jezelf.